ولوم پروفایل (نسخه دیجیتال)

Call for Price

Description

همانطور که در صفحه کتاب چاپی توضیح داده شد، بازیگران بزرگ بازار که روندها را می‌سازند و سرمایه‌های زیادی در اختیار دارند تا با آنها معامله کنند نمی‌توانند به یکباره سرمایه‌های خود را وارد بازار کنند زیرا این روش باعث می‌شود که قیمت‌ها فوراً حرکت کرده و نتوانند سود مورد نظر خود را از بازار بدست آورند. لذا تنها راهی که پیش پا دارند این است که سرمایه‌های خود را به صورت پارت به پارت وارد معاملات کنند.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ولوم پروفایل (نسخه دیجیتال)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *